07 / 34 82 100

Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2016«

  • Wednesday, 10 August 2016
  • Novice

Razvojni center Novo mesto je objavil povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2016«.

Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razširitev proizvodnega, tehnološkega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 6. 2015 do oddaje vloge, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se dodeljujejo na osnovi sheme »de minimis«.

Rok za oddajo vlog: do petka, 30. 9. 2016, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti oz. biti oddane na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Predstavitev poziva bo v petek, 2. 9. 2016 ob 9. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.

22 Nov
Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe CLLD
 Novice

V Uradnem listu št. 68/2019 je bila dne 15. 11. 2019 objavljena Uredba o spremembah…

22 Nov
Objavljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja do konca 2020
 Novice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za…