07 / 34 82 100

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 20142020 do konca leta 2016.

Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.


SLR LAS STIK

  • Friday, 20 May 2016

LAS STIK je na 3. seji Skupščine LAS, ki je bila 11. 5. 2015 v Trebnjem, soglasno potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS STIK za obdobje 2014-2020 in jo posredovala Koordinacijskemu odboru CLLD v pregled. Strategija lokalnega razvoja predstavlja temeljni dokument LAS za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 


Objavljen je javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavil načrt predvidenih objav razpisov iz PRP 2014 – 2020 v letu 2016.


2. SEJA SKUPŠČINE LAS STIK

  • Thursday, 29 October 2015

V sredo, 28. oktobra 2015, ob 18. uri je potekala druga skupščina vseh članov LAS STIK, in sicer v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo.


18 May
CIK PONOVNO ODPIRA SVOJA VRATA
 Novice

Spoštovani. Na podlagi priporočil pristojnih in Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) ter…

07 May
Posodobljena verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
 Novice

Obveščamo vas, da je na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila objavljena posodobljena verzija  Navodil organa upravljanja o…