07 / 34 82 100

Strategija lokalnega razvoja je temeljna podlaga za delovanje LAS STIK v novem programskem obdobju 2014-2020, v kateri  je zapisana vizija, cilji, prioritete in kazalniki, ki izhajajo iz dejanskih potreb območja LAS STIK.

Strategija lokalnega razvoja LAS STIK je še vedno v fazi pregledovanja na Koordinacijskem odboru CLLD, kljub temu vam jo želimo predstaviti in opozoriti na nekaj pomembnih zadev, na katere morate biti pozorni, ko pripravljate projekte oz. o projektnih idejah še razmišljate, iščete projektne partnerje…

 

VABILO NA DELAVNICI

Kako pripraviti projekt v skladu s SLR LAS STIK

 

 

 

Žužemberk

(za občane občin Dolenjske Toplice in Žužemberk)

Kraj:

 

 

Datum:

Ura:

Občina Žužemberk – sejna soba Občine Žužemberk

Grajski trg 33, Žužemberk

 22. 6 2016

18.00

 

 

Trebnje

(za občane občin Ivančna Gorica in Trebnje)

Kraj:

 

 

Datum:

Ura:

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje – velika predavalnica

Kidričeva ulica 2, Trebnje

27. 6. 2016

18.00

Program delavnic:

Predstavitev SLR LAS STIK (tematska področja ® cilji ® ukrepi ® kazalniki)

Na kaj je potrebno biti pozoren, ko pripravljamo projekt

Borza projektov…

Prijave za udeležbo na delavnici niso potrebne.

Več informacij dobite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

VLJUDNO VABLJENI!


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo

Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. 

 

Razpisana sredstva največ do 1.907.824,86 EUR

• za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 408.829,62 EUR, 
• za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR.

 

Maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR. 

Rok za predložitev vlog je: 15. 7. 2016

Javni razpis in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 20142020 do konca leta 2016.

Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.


SLR LAS STIK

  • Friday, 20 May 2016

LAS STIK je na 3. seji Skupščine LAS, ki je bila 11. 5. 2015 v Trebnjem, soglasno potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS STIK za obdobje 2014-2020 in jo posredovala Koordinacijskemu odboru CLLD v pregled. Strategija lokalnega razvoja predstavlja temeljni dokument LAS za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 


Objavljen je javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.


13 Nov
Imate projektno idejo in razmišljate kako bi jo uresničili?
 Novice

Naše programsko obdobje se zaključuje in s tem tudi črpanje sredstev CLLD v okviru SLR…

11 Oct
ROKE NAM NISO ZASTONJ ZRASLE
 Novice

Vljudno vabljeni na dogodek z naslovom Roke nam niso zastonj zrasle, ki se bo odvijal…