07 / 34 82 100

Razvojni center Novo mesto je objavil povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2016«.

Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razširitev proizvodnega, tehnološkega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 6. 2015 do oddaje vloge, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se dodeljujejo na osnovi sheme »de minimis«.

Rok za oddajo vlog: do petka, 30. 9. 2016, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti oz. biti oddane na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Predstavitev poziva bo v petek, 2. 9. 2016 ob 9. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.


Ker se zavedamo, da je uresničevanje strategije in doseganje z njo zastavljenih ciljev kompleksna naloga, ki predvideva poznavanje potreb okolja, zastavljenih ciljev in strateških ciljev nacionalnih in evropskih programov, smo se odločili, da pred poletnimi počitnicami na območju LAS  STIK izvedemo dve delavnici, in sicer eno v Žužemberku, ki je bila v sredo 22. junija 2016, in eno v Trebnjem, ki je bila 27. junija 2016. Namen delavnic je bil predvsem spodbuditi ljudi k izmenjavi idej,  iskanju skupnih rešitev in povezovanju (povezovanje različnih partnerjev iz celotnega območja LAS) ter opozoriti na kaj morajo biti pozorni ko razmišljajo o projektni ideji in o partnerstvu.

Na delavnicah so si udeleženci izmenjali ideje, iskali rešitve, spletli nova znanstva in mogoče se rodijo tudi projektna partnerstva.

Gradivo, ki je bilo predstavljeno na delavnici najdete TUKAJ.

 

 


Strategija lokalnega razvoja je temeljna podlaga za delovanje LAS STIK v novem programskem obdobju 2014-2020, v kateri  je zapisana vizija, cilji, prioritete in kazalniki, ki izhajajo iz dejanskih potreb območja LAS STIK.

Strategija lokalnega razvoja LAS STIK je še vedno v fazi pregledovanja na Koordinacijskem odboru CLLD, kljub temu vam jo želimo predstaviti in opozoriti na nekaj pomembnih zadev, na katere morate biti pozorni, ko pripravljate projekte oz. o projektnih idejah še razmišljate, iščete projektne partnerje…

 

VABILO NA DELAVNICI

Kako pripraviti projekt v skladu s SLR LAS STIK

 

 

 

Žužemberk

(za občane občin Dolenjske Toplice in Žužemberk)

Kraj:

 

 

Datum:

Ura:

Občina Žužemberk – sejna soba Občine Žužemberk

Grajski trg 33, Žužemberk

 22. 6 2016

18.00

 

 

Trebnje

(za občane občin Ivančna Gorica in Trebnje)

Kraj:

 

 

Datum:

Ura:

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje – velika predavalnica

Kidričeva ulica 2, Trebnje

27. 6. 2016

18.00

Program delavnic:

Predstavitev SLR LAS STIK (tematska področja ® cilji ® ukrepi ® kazalniki)

Na kaj je potrebno biti pozoren, ko pripravljamo projekt

Borza projektov…

Prijave za udeležbo na delavnici niso potrebne.

Več informacij dobite na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

VLJUDNO VABLJENI!


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo

Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018. 

 

Razpisana sredstva največ do 1.907.824,86 EUR

• za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 408.829,62 EUR, 
• za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR.

 

Maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR. 

Rok za predložitev vlog je: 15. 7. 2016

Javni razpis in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 20142020 do konca leta 2016.

Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.


10 Jul
POLETNI DELOVNI ČAS
 Novice

8.7. – 19.7.2019 8.00 - 14.00 22.7. – 2.8.2019 ZAPRTO 5.8. – 14.8.2019 8.00 -…