07 / 34 82 100

PREJELI ODLOČBO O POTRDITVI LAS STIK

  • Thursday, 15 September 2016

Vse člane LAS STIK in zainteresirano javnost obveščamo, da smo prejeli Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je potrjen status Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) in Strategija lokalnega razvoja.

Prejeta odločba pomeni, da smo pridobili pravico do koriščenja skupno 1.815.600 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na področju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk, in sicer v programske obdobju 2014-2020. Prvi javni poziv za sofinanciranje projektov, s katerimi bomo uresničevali cilje Strategije lokalnega razvoja LAS STIK, bo objavljen predvidoma konec oktobra.

Ob uspešni pridobitvi statusa LAS se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri pripravi Strategije lokalnega razvoja ter upamo na dobro sodelovanje tudi pri vseh nadaljnjih aktivnostih LAS STIK.


ODLOČBA O POTRDITVI LAS STIK

  • Monday, 12 September 2016

Na spletni strani MKGP so objavili novico o osmih novih odločbah o potrditvi Lokalnih akcijskih skupin. Med njimi je tudi naša LAS STIK. Glede na objavljeno predvidevamo, da bomo odločbo prejeli v tem tednu. O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo obvestili.


FOTO NATEČAJ: JABOLKO

  • Wednesday, 07 September 2016

Občina Dolenjske Toplice in JSKD, OI Novo mesto, v okviru festivala Topliško jabolko 2016, objavljata FOTO NATEČAJ na temo JABOLKO.

Podrobnosti najdete TUKAJ.

Praznik Topliškega jabolka 2016


Razvojni center Novo mesto je objavil povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2016«.

Predmet vloge za sofinanciranje je lahko izdelek, storitev ali razširitev proizvodnega, tehnološkega, organizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega izziva (problema) na inovativen način. Javni poziv je namenjen mikro in malim gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Sofinancira se do 50% upravičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetniškim predlogom, nastalih od 1. 6. 2015 do oddaje vloge, vendar ne več kot v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sredstva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se dodeljujejo na osnovi sheme »de minimis«.

Rok za oddajo vlog: do petka, 30. 9. 2016, do 14. ure. Do tega roka morajo vloge prispeti oz. biti oddane na sedežu Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

Predstavitev poziva bo v petek, 2. 9. 2016 ob 9. uri v prostorih Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ.


Ker se zavedamo, da je uresničevanje strategije in doseganje z njo zastavljenih ciljev kompleksna naloga, ki predvideva poznavanje potreb okolja, zastavljenih ciljev in strateških ciljev nacionalnih in evropskih programov, smo se odločili, da pred poletnimi počitnicami na območju LAS  STIK izvedemo dve delavnici, in sicer eno v Žužemberku, ki je bila v sredo 22. junija 2016, in eno v Trebnjem, ki je bila 27. junija 2016. Namen delavnic je bil predvsem spodbuditi ljudi k izmenjavi idej,  iskanju skupnih rešitev in povezovanju (povezovanje različnih partnerjev iz celotnega območja LAS) ter opozoriti na kaj morajo biti pozorni ko razmišljajo o projektni ideji in o partnerstvu.

Na delavnicah so si udeleženci izmenjali ideje, iskali rešitve, spletli nova znanstva in mogoče se rodijo tudi projektna partnerstva.

Gradivo, ki je bilo predstavljeno na delavnici najdete TUKAJ.

 

 


13 Nov
Imate projektno idejo in razmišljate kako bi jo uresničili?
 Novice

Naše programsko obdobje se zaključuje in s tem tudi črpanje sredstev CLLD v okviru SLR…

11 Oct
ROKE NAM NISO ZASTONJ ZRASLE
 Novice

Vljudno vabljeni na dogodek z naslovom Roke nam niso zastonj zrasle, ki se bo odvijal…