07 / 34 82 100

Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke ( LAS STIK) je v ponedeljek, 11.12.2017, na svoji 7. redni seji potrdila šest novih operacij v skupni višini nekaj več kot 230.000 EUR.

Drugi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 iz sredstev EKSRP je bil objavljen 21.8.2017 in zaključen 29.9.2017. Na poziv je prispelo 7 vlog.

Potrjene operacije bodo z inovativnostjo in partnerstvom pomembno prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest, varstvu okolja in ohranjanju naravne dediščine ter razvoju novih turističnih produktov na območju LAS. Operacije bojo sofinancirane iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), do dokončne potrditve pa je potrebno počakati še na potrditev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 

  Prijavitelj Partnerji Naziv in akronim operacije Tematsko področje Cilj Ukrep Zaprošena vrednost operacije
1. Občina Ivančna Gorica

Čebelarska zveza Slovenije,

Petra Peunik Okorn s.p.

Štartaj kot čebelar - prenos znanj kako postati čebelar

ŠTARTAJ KOT ČEBELAR

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti U1.3.: Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest 32.487,67
2. Zavod za trajnostni razvoj Temeniške in Mirnske doline, PE Trebnje

Občina Dolenjske Toplice,

Alojz Rogelj dopolnilna dejavnost na kmetiji,

Društvo za razvoj in oživitev Trebnjega, TD Suha krajina, Občina Trebnje

Okusi Dolenjsko

OKUSI DOLENJSKO

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV C 2.1.1: Povečati število / spodbuditi razvoj novih produktov, povezanih z lokalnim okoljem U2.1.: Krepitev znanja in prenos dobrih praks pri povezovanju ter razvoj novih inovativnih produktov in lokalne infrastrukture 99.958,49
3. Društvo vinogradnikov "Lisec" Dobrnič Občina Trebnje, Bosepo d.o.o., Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice, Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib

Zdravo z naravo

ŠMARNICA

RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV C 2.2.1: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in storitev, prepoznavnost območja U2.2.: Ohranjanje kulturne dediščine na podeželju z razvojem dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturo 13.358,74
4. INOVEKS d.o.o.

Ecetera d.o.o. PE Ivančna Gorica, Občina Ivančna Gorica,

Občina Trebnje, Občina Dolenjske Toplice,

Občina Žužemberk

Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za sonaravni razvoj

In.OVE.iN.URE

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE C 3.3.1: Povečanje izrabe lokalnih OVE, energetska učinkovitost U3.3.: Ozaveščanje o trajnostni rabi lokalnih OVE, energetski učinkovitosti, trajnostni mobilnosti 35.946,50
5. KSS, Pergam sindikat Europapier – Papirografika d.d.

Merkurion humanistične storitve Leandr Črnila s.p., SABS Občina Trebnje,

SLO-MAK d.o.o.

Alternativne oblike izobraževanja ranljivih skupin

FINANČNA GOSPODINJA

VEČJA VKLJUČENOSTI MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN C 4.1.1: Povečati vključenost mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin v družbeno okolje in na trg dela U 4.1: Izvajanje aktivnosti intervencijskega vključevanja mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin na trg dela ter povezovanje izvajalcev programov 9.619,88
6. Občina Trebnje KD Trebnje

"Eno je potrebno"- Baraga in čipka kot niti sodelovanja

BA-ČI

VEČJA VKLJUČENOSTI MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju U 4.2: Razvoj podpornega okolja za Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja 38.823,10

 

 


Prva odločba za operacijo

  • Wednesday, 13 December 2017

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke je od Agencije Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja prejela prvo odločbo o potrditvi operacije.

Potrjena je operacija INTELIGENCA ROK, prijavitelja CPU d.o.o., so.p., PE Trebnje, ki je skupaj s partnerjem Komunalo Trebnje d.d., uspešno kandidirala na 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016.

V ponedeljek, 13. 11. 2017 sta direktorica CPU Trebnje, dr. Marinka Vovk in predsednik LAS STIK, Vlado Kostevc tudi podpisala Pogodbo o pravicah in obveznostih pri izvajanju operacije. Ob tem posebnem in težko pričakovanem trenutku, jim je predsednik LAS STIK, Vlado Kostevc zaželel uspešno izvajanje.

No images found. 

 

 


logo zpk barvni

Kmetije predstavljajo srce podeželja in kot take postajajo vse pomembnejši potencial tudi pri razvoju novih idej. Prihaja čas novih priložnosti pri izvajanju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih programov.
Kakšni izzivi in kakšne priložnosti čakajo kmetije v prihodnosti, vam želimo predstaviti na delavnici, ki jo bo vodil Peter Svetina. Iz lastnih izkušenj nam bo:

 

1. Predstavil Zavod Grunt, iz Komende kot delujoč primer zaposlovanja težje zaposljivih na kmetijah
(zavod posluje že tretje leto z osmimi zaposlenimi, redno izplačuje plače in investira v svojo dejavnost).
2. Predstavil koncepta možnosti zaposlitev na kmetijah
(zakaj so kmetije priložnost za zaposlovanje tudi ranljivih ciljnih skupin; kako ljudi z omejenimi zmožnostmi vključiti v delo na kmetijah; pozitivni učinek za vse vključene..).
ODMOR
3. Predstavitev zakonodajnega in finančnega okvira, ki opredeljuje zaposlovanje na kmetijah.
4. Delo na konkretnih primerih

Delavnici bosta trajali približno 4 šolske ure in bosta izvedeni na dveh lokacijah:

Datum Ura Lokacija
sreda, 8. 11. 2017 9.00 Trebnje, CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2 - II. nadstropje, učilnica 4
sreda, 22. 11. 2017 15.00 Žužemberk, Grajski trg 26 - sejna soba Občine Žužemberk

Zaželjene so prijave na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na telefon 031 647 072.

Delavnici se izvajata v okviru operacije Zaposlitvene priložnosti na kmetijah, sta delno sofinancirani iz sredstev EKSRP, Podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, in sta za udeležence brezplačni.

Vljudno vabljeni!

Vlado Kostevc, predsednik LAS STIK

 

VABILO

Zloženka "Zaposlitvene priložnosti na kmetijah"


Vabilo na tematska posveta LAS

  • Friday, 20 October 2017

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, vabi na dva tematska posveta LAS, ki bosta potekala v Komnu 26. 10. 2017 od 9.30 do 13.30 ure:

Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje s primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine
- socialno podjetje v kmetijstvu - Kmetija Brinjevka d.o.o., so. p.,
- prostovoljsko delo na ekoloških kmetijah – WWOOF Slovenija in
- Skupna pridelava hrane v urbanih območjih - Livada Lab


Inovativnost v projektih LEADER in projektih sodelovanja
- analiza inovativnost v programu LEADER
- pregled rezultatov projektov sofinanciranih s sredstvi LEADER
- ključni dejavniki inovativnosti v programu LEADER - potrebe in ovire
- Kmetija Mahnič, vinogradništvo in osmica – ogled dobre prakse: Štiriperesna deteljica današnjega Krasa: Kraševec, kamen, pršut in teran.

Podrobneje v vabilih spodaj. Rok prijave je 23. 10. 2017 po e-pošti na naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tematska posveta organizira Društvo za razvoj slovenskega podeželja v sodelovanju z LAS Krasa in Brkinov.

Na dogodka so vabljeni člani DRSP in širša zainteresirana javnost.

Dodatne informacije: Vesna Erhart, sekretarka DRSP (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; 041 745 184).

Vljudno vabljeni!

 

VABILO Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje

VABILO Inovativnost v projektih


zgodbe 2 navp.240x0

 

LAS STIK je kot partner pristopil v projekt sodelovanja 11 Lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije »Zgodbe rok in krajev«, ki bo omogočil rokodelcem aktivno povezovanje in sodelovanje ter njihov skupen nastop na trgu.


S pridobivanjem potrebnih različnih strokovnih znanj in izkušenj, sodelovanjem z oblikovalci za izboljšanje kvalitete njihovih izdelkov v okviru projekta se bo omogočilo rokodelcem uspešnejši nastop na trgu in s tem tudi izboljšanje njihovega gospodarskega položaja.


Zgodbe rok in krajev so projekt, ki nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih industrij, dodajanja vrednosti turizmu, promociji družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest, nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja urbanih območij.

Namen projekta je ustvariti spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji.

Za naše območje LAS STIK trenutno izvajamo popis rokodelcev z registrirano obrtjo/dejavnostjo ter tudi tistih potencialnih rokodelcev, ki se za ta korak še odločajo. Baza z vsemi podatki rokodelcev bo osnova za nadaljnje povezovanje, srečanja, delo, sodelovanje ter vključevanje v mreže rokodelcev.
V okviru projekta, razen izvedbe delavnic za pridobitev novih znanj in veščin, bodo izbrane tudi zgodbe – legende občin, ki so vključene v LAS STIK, izdelana bo knjiga z istoimenskim naslovom projekta »Zgodbe rok in krajev, oblikovan vsaj 1 inovativen produkt in izdelana skupna spletna in FB stran projekta.

Vabimo rokodelce z območja LAS STIK, da se vključijo v projekt in prepoznajo priložnost za povezovanje in možnosti za lastni razvoj ter razvoj in položaj rokodelstva v Sloveniji.

 

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«


22 Nov
Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe CLLD
 Novice

V Uradnem listu št. 68/2019 je bila dne 15. 11. 2019 objavljena Uredba o spremembah…

22 Nov
Objavljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja do konca 2020
 Novice

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za…