07 / 34 82 100

Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke ( LAS STIK) je včeraj, 31.5.2018, na svoji 8. redni seji potrdila dve novi operaciji v skupni višini nekaj več kot 78.000 EUR.

1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018 iz sredstev ESRR je bil objavljen 19.2.2018 in zaključen 5.4.2018. Na poziv sta prispeli 2 vlogi.

 

  Prijavitelj Partnerji Naziv in akronim operacije Cilj Ukrep Zaprošena vrednost
1. Zavod Prijetno domače

Ecetera d.o.o., PE Ivančna Gorica

OTZ Ivančna Gorica

Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov

(RAST)

C 1.1.1: Povečanje števila zaposlenih U1.1.: Spodbujanje podjetniškega podpornega okolja, podjetniških iniciativ in inovativnih razvojnih partnerstev 49.803,87
2. Občina Ivančna Gorica

FOTO MAVER,

Dejan Maver s.p.

Spoznaj stare poklice in obrti

(Stara znanja za prihodnost)

C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti U1.3.: Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest 28.603,03

logo zpk barvni

V okviru projekta Zaposlitvene priložnosti na kmetijah bo v četrtek, 7. 6. 2018, v prostorih Turističnega kompleksa Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje, organiziran zaključni posvet s ciljem predstavitve rezultatov projekta, podane pa bodo tudi smernice za čimprejšnje udejanjanje le teh v praski. Svoje stališče bodo predstavile tako strokovne službe, ki so vključene v pripravo zaposlitvenih programov za težje zaposljive, kot tudi potencialni zaposlovalci. Predstavljen bo tudi priročnik – zaposlovanje invalidov, ki je bil natisnjen v okviru projekta.

Vabljeni, da se nam pridružite!

PROGRAM


Dne 24. 4. 2018 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, izvedlo spletni seminar o označevanju vira sofinanciranja s poudarkom na ukrepu LEADER/CLLD.

Da bi pri izvajanju operacij (podukrep 19.2) prišlo do čim manj napak, ki lahko nosijo tudi finančne posledice pozivamo vse upravičence, da si ogledajo spletni seminar (z govorjeno razlago) in prezentacijo.

Seminar: https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/4344211513558983427/2089945495293057282/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?registrantKey=3048914248271649037&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK

Prezentacija: http://prezi.com/iqwgaxa2go-f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share


Državni svet Republike Slovenije in Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) sta 23. aprila 2018, na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja in državnega svetnika Dušana Strnada organizirala posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri.

Glede na zaznane težave pri izvajanju programa CLLD je bil organiziran posvet z namenom, da pristojne institucije podajo poročilo o dejanskem stanju in predvidenih ukrepih, s katerimi se bo olajšalo izvajanje in pospešilo črpanje evropskih sredstev v sedanjem programskem obdobju. Posvet je bil namenjen tudi temu, da prispeva k pripravi enotnih stališč Slovenije o umestitvi programa CLLD v prihodnjo evropsko kmetijsko in kohezijsko politiko.

Program in celoten potek posveta je na voljo na spletni strani Državnega sveta Republike Slovenije na POVEZAVI.

Izjava za javnost


logo zpk barvni

V okviru projekta sodelovanja Zaposlitvene priložnosti na kmetijah smo z zainteresiranimi udeleženci delavnic obiskali Zavod Grunt, ki deluje v okviru kmetije Zadrgal.
Zavod Grunt je prvi zaposlitveni center na kmetiji v Sloveniji, ki nudi zaposlitev težje zaposljivim ljudem. Zavod trenutno zaposluje 8 ljudi, 5 težje zaposljivih in tri strokovne delavce. Zavod se je v zadnjem letu usmeril v proizvodnjo mlečnih izdelkov, izdelujejo pa tudi piškote, rezance itd. Večino izdelkov prodajo v svoji butični prodajalni. V proizvodni program so vključeni vsi zaposleni, opravljajo pa dela, glede na svoje zmožnosti in sposobnosti.
Peter Svetina, ki vodi delovni proces znotraj zaposlitvenega centra, nam je na kraju samem razložil kako poteka delavni proces v okviru zaposlitvenega centra in seveda predstavil vse prednosti in slabosti, ki ji organizacija dela znotraj zaposlitvenega centra prinaša. Po kmetiji pa nas je popeljal kmet Matija Zadrgal, ki nam je predstavil svoj pogled.

 


01 Sep
Anketa o trendih na podeželju
 Novice

Pred vami je anketa v podporo oblikovanju vizije za razvoj slovenskega podeželja v naslednjih 20…

14 Jul
POLETNI DELOVNI ČAS
 Novice

6. 7. 2020 – 24. 7. 2020 8.00 – 14.00 27. 7. 2020 – 7.…