07 / 34 82 100

V času novoletnih počitnic bo odpiralni čas pisarne LAS STIK spremenjen. Hvala za razumevanje.

Novoletni delovni čas 1


V Uradnem listu št. 68/2019 je bila dne 15. 11. 2019 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

S spremembo Uredbe se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) dodaja 3 mio EUR za izvajanje operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki bodo razpisana z javnim razpisom ministrstva. Iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) pa se nameni 1 mio EUR dodatnih sredstev za ribiške LAS.

Za vodenje in animacijo LAS se znižuje odstotek za potrebno izvajanje animacije posameznega LAS v posameznem koledarskem letu ter skladno s spremembo statističnih podatkov nekoliko zvišuje urna postavka za delo zaposlenih pri vodilnem partnerju LAS.

Spremeni se celotni sistem vlaganja vlog in zahtevkov za EKSRP in ESPR in sicer s 1. julijem 2020 preide na elektronski vnos. Prav tako pa bodo sedaj tudi za sklada EKSRP in ESPR stroški upravičeni že od oddaje vloge na Agencijo RS za kmetijske trga in razvoj podeželja naprej in ne šele od datuma odločbe, kakor je veljalo do zdaj. Pri tem pa velja, da operacije ne bodo smele biti fizično zaključena pred izdajo odločbe.

Popravljene in poenostavljene so tudi zahtevane priloge k vlogam za Evropski sklad za regionalni razvoj ter priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevkom za sklada EKSRP in ESPR.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 do konca 2020, ki ga najdete TUKAJ.


Naše programsko obdobje se zaključuje in s tem tudi črpanje sredstev CLLD v okviru SLR LAS STIK. LAS STIK bo tako, predvidoma v začetku leta 2020 objavil zadnja dva razpisa, kjer bodo razpisana vsa preostala sredstva.

Vse, ki imate idejo in potrebujete pomoč pri razvoju le te, vabimo na delavnico:

Datum Ura Lokacija
ponedeljek, 18. november 2019 16.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje,  Kidričeva ulica 2

Na delavnici bomo pogledali kako lahko s svojo idejo prispevate k uresničevanju ciljev SLR, katere so najpogostejše napake na katere je potrebno biti pozoren, povezovanje in partnerstvo,…

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 07 34 82 103 in 031 647 072 od pon. do čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro ali po elektronski pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Vljudno vabljeni.


ROKE NAM NISO ZASTONJ ZRASLE

  • Friday, 11 October 2019

Vljudno vabljeni na dogodek z naslovom Roke nam niso zastonj zrasle, ki se bo odvijal v muzeju Dežela kozolcev v Šentrupertu, v soboto, 12. 10. 2019, med 14.00 in 17.00.

Namen dogodka je predstaviti različne rokodelce in rokodelske dejavnosti, ki so še poznane, se preoblikovale ali pa so se ustvarile na novo. Pod kozolci v muzeju se bodo predstavljali rokodelci in mojstri s svojo dejavnost ter pokazali postopek izdelave izdelka, uporabljene materiale in podobno.

V preteklosti so na domačijah sami pripravljali pripomočke, ki so jih vsakodnevno uporabljali, marsikje so sami spletli košaro, koš, pripravili prejo, popravili orodje, kuhinjske pripomočke... Poznali pa so tudi specializirane rokodelske dejavnosti, med njimi so to lončar, kovač, tkalec, izdelovalec pasov, vrvi in „štriknc“, medičar, svečar, rezbar, usnjar, komatar, šuštar, krojač, pipar, sedlar, kolar, tesar, sodar, klekljarica in podobno. Res pestra ponudba izdelkov in znanj, nekatera med njimi so žal že „odšla“.

Danes rokodelstvo nekaterim pomeni dodatni zaslužek, nekaterim je to osnovna dejavnost, nekateri rokodelci to delajo iz veselja do ustvarjanja. Z negovanjem in spodbujanjem rokodelskih dejavnosti pomagamo, da se ta del dediščine ohranja. Z uporabo rokodelskih izdelkov pa bo dediščina rokodelstva vitalno vpeta v naš vsak dan in „živela“ z nami.

V projektu sodelujeta tudi LAS STIK in LAS Dolenjske in Bele Krajine, ki bosta predstavila projekte na temo rokodelstva na tem območju.

 

Vabljeni na dogodek!


01 Apr
PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO VLOG NA 1 JP 2021 ESRR
 Novice

Podaljšanje roka za oddajo prijav na 1 javni poziv za izbor operacij sofinanciranih iz Evropskega…

26 Feb
Dodatna navodila MGRT- Investicijska dokumentacija in NRP- operacije 19.2., ki so sofinancirane iz ESRR
 Novice

Spoštovani.  Obveščamo vas, da smo s strani MGRT dne 25.2.2021 dobili dodatna navodila, ki jih potencialni …